Şömine Bacaları

Bilindiği gibi açık haznelerde baca çapı haznenin ağız genişliği ile orantılıdır. Kapalı haznelerde ise tepme tütme riski olmadığından bu orantı açık haznelere göre çok kurallarla sınırlandırılmamıştır. Standart bir şömine bacasının müstakil sadece o şöminenin kullandığı ve min. Ø200 mm çapında olmalıdır.

Şömine Bacaları
Yine rahat çekmesi ve açık yakılmak istendiğinde basma yapmaması açısından çatı mahyasını min. 40 cm geçmelidir. bacanın dümdüz çıkarken mimari projeden dolayı belli bir yerde deplasman yapmaya maruz bırakılması durumunda, 45º lik açıyı geçmemek kaydıyla 50 cm ye kadar olabilir.